[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: LV verkleinen zonder te unmounten?On Wed, Jan 29, 2020 at 02:30:03PM +0100, Paul van der Vlis wrote:
> Hallo,
> 
> Ik kan een logical volume (LVM) vergroten met iets als:
> lvextend -rL +10G /dev/vg0/backup
> De LV kan rustig gemount blijven, en het filesysteem wordt automagisch
> mee vergroot.
> 
> Kan ik hem nu ook verkleinen op dezelfde manier, zonder te unmounten?
> lvreduce -rL -10G /dev/vg0/backup

Two factoren zijn van belang:
* Het type filesystem
* Ruimte

Mijn staat vaag bij dat ik zulke verkleinacties wel eens gedaan heb.
(Ja, met behoud van data (zonder een backup terug te hebben hoeven
zetten)) Of het FS nog gemount was, weet ik niet meer.

Een
 lvreduce -rL -2G /dev/vg0/backup
lijkt mij een goede test. Is gebaseerd op de volume naam 'backup',
met een LV als 'database` zou ik niet zomaar gaan test.


Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven


Reply to: