[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: StamtafelOn 03/01/2020 21:09, Geert Stappers wrote:
> On Thu, Jan 02, 2020 at 09:34:21AM +0100, mailnx@posteo.org wrote:

[...]

>> Wat natuurlijk wel jammer is en misschien is een ML levendig(er) te
>> hou-den door een stap zijwaarts te kunnen doen middels een 'Stammtisch'.
>  
> Mijn inschatting is dat we het _hier_ niet levendiger krijgen
> door naar _elders_ te gaan.  Het is aan onszelf om deze lijst te cultiveren.

Klopt, alleen naar elders gaan is inderdaad niet voldoende maar deze
lijst c.q. Debian cultiveren (ook op langere termijn) gaat alleen dan
lukken wanneer er nieuwe(re) aanwas [1] is -en/of gaat komen.

Als er al sprake is van nieuwe(re) aanwas dan zal deze vaak van onderaf
komen denk hierbij aan mensen die een ICT-opleiding volgen of hebben
gevolgd en die in de ICT werkzaam zijn.

Een andere mogelijkheid is via zij-instromers (lees: een Stammtisch) en
denk hierbij aan een groeiende groep gebruikers van Windows Subsystem
for Linux (WSL) en *metname* Chromebook Linux (Beta) [2] gebruikers
welke op Debian gebaseerd is.


Deze laatste groep is, mijns inziens, een interessante doelgroep om die,
of tenminste een deel ervan, via een lokale (be, nl, de, fr etc.) Stamm-
tisch te interesseren om (in de toekomst) Debian te gaan gebruiken.

Vast en zeker zullen er dan ook gebruikers zijn die van een lokale (be,
nl, de, fr etc.) Debian ML gebruik zullen gaan maken.


Uitdaging Debian: Kijk verder (niet verder maar verder!)[1] 'Nieuwe(re) aanwas' leest wat oneerbiedig maar is niet zo bedoeld
    kon alleen geen betere woorden vinden in deze context.

[2]  https://support.google.com/chromebook/answer/9145439?hl=en

     (Het item 'not yet' is een interessant aandachtspunt)


Reply to: