[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Binary package wijzigen, unarOn Wed, Oct 02, 2019 at 09:36:23PM +0200, Jos Lemmens wrote:
> Hallo Paul,

Hallo Mailinglist,> Je kunt een .deb eerst uitpakken met unar:
> 
>    unar file.deb
>    
> Dan krijg je een directory met alle losse bestanden.


Programma  `unar` is standaard niet ge-installeerd.
Mocht je het willen hebben, installeer dan het gelijknamige package.Groeten
Geert Stappers


Verzoek
* Laat mensen in de discussievolgorde lezen, antwoord onder de tekst
* Zorg dat "Onderwerp" overeenkomt met inhoud, pas het Subject aan


Reply to: