[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: de VM ook echt op het LANOn Sat, Mar 02, 2019 at 01:51:50PM +0100, Frans van Berckel wrote:
> Hoi Geert,
> 
> On Sat, 2019-03-02 at 13:41 +0100, Geert Stappers wrote:
> 
> > Idee wat ik momenteel onderzoek is  "macvlan"
> >  ( 
> > http://www.pocketnix.org/posts/Linux%20Networking:%20MAC%20VLANs%20and%20Virtual%20Ethernets
> >  )
> > 
> > 
> > Andere mogelijkheden vooral melden.
> 
> Goed om te realiseren, met Buster en volgende, stapt men waarschijnlijk
> over op Netplan. Bij de huidige Ubuntu versies doen ze dat reeds ...

Er zijn geen plannen in die richting.

Ubuntu is inderdaad en distributie die al eens nieuwe dingen maakt.
Debian is ietwat terughoudender in die richting.

-- 
To the thief who stole my anti-depressants: I hope you're happy

  -- seen somewhere on the Internet on a photo of a billboard


Reply to: