[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Grub komt nietHoi Paul,

On Mon, 2018-11-26 at 16:03 +0100, Paul van der Vlis wrote:

> > Staat Grub, in de config, op non verbose, of iets als hide?
> 
> In /etc/default/grub staat niets over (non) verbose of hide. Er was
> een optie die Linux op non-verbose zet, maar die had ik al
> verwijderd. Echter, ik heb echter de indruk dat Grub niet start, het
> kan dus niets starten.
> 
> Een verbose-grub zou inderdaad mooi zijn!

Grub heeft nog wel timeout style. Staat in /etc/default/grub.

GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden

Zie ook de timing zelf.

GRUB_TIMEOUT=10

> > Zit er tussen die commando's fdisk (of iets gelijk's)?
> 
> Nee, geen fdisk. Ik doe zoiets:
> ----
> if test "$1" = ""; then echo "no VM specified"; exit; fi
> VM=$1
> # echo "/data/$VM.qcow2"
> modprobe nbd max_part=63
> qemu-nbd -d /dev/nbd0 > /dev/null # voor de zekerheid
> qemu-nbd -c /dev/nbd0 /data/$VM.qcow2
> kpartx -a /dev/nbd0
> sleep 1
> lvchange -a y /dev/vg0
> # if ! test $? = 0; then exit; fi
> mount /dev/vg0/root /mnt/
> mount --bind /dev/ /mnt/dev
> mount -t proc proc /mnt/proc
> mount -t sysfs none /mnt/sys
> echo "tik exit om te stoppen"
> debian_chroot="$VM" chroot /mnt
> cd
> umount /mnt/proc
> umount /mnt/sys
> umount /mnt/dev
> umount /mnt
> lvchange -a n /dev/vg0
> kpartx -d /dev/nbd0
> qemu-nbd -d /dev/nbd0
> ---

Helemaal helder! Die /data/$VM.qcow2 (lees een bestandsnaam) is
eigenlijk dus gewoon disk image. Wel in het qcow2 formaat.

Zonder de ingewikkeldheid van bovenstaande zou file of fdisk direct
naar de disk image ook moeten kunnen zeggen wat zoiets is.

# file /data/bestandsnaam.qcow2
# fdisk -l /data/bestandsnaam.qcow2

Toch is wat je hier boven doet niet fout of zo. 

> Bij de fsck doe ik net zoiets, alleen dan niet mounten maar zoiets:
> e2fsck -p -f /dev/vg0/root
> 
> Dit is Jessie. In Stretch is "kpartx" niet meer nodig.
> 
> Ik boot van een partitie in LVM.

Dit is prima.

> Ah, misschien mist de lvm module in grub: nee, hij is er gewoon.

Check.

> > Dit is wat je allemaal niet ziet. Wat zie je wel voor een
> > meldingen?
> 
> -----
> root@kvm:/data# virsh start --console kvm65
> Domain kvm65 started
> Connected to domain kvm65
> Escape character is ^]
> 
> -----

Check.

> In de chroot:
> -----
> (kvm65)root@kvm:/# fdisk -l /dev/nbd0
> Disk /dev/nbd0: 1000 GiB, 1073741824000 bytes, 2097152000 sectors
> Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
> Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
> I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
> Disklabel type: dos
> Disk identifier: 0x8d736134
> 
> Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
> /dev/nbd0p1 *   2048 2097149951 2097147904 1000G 8e Linux LVM
> (kvm65)root@kvm:/#
> -----

Heel eenvoudig, gewoon dos (lees MBR), en start op 2048.

> > Als het geen VM was, zou ik iets als wipefs draaien. 
> 
> In feite is er niet veel verschil.

Ik ben 't met je eens. Een en ander lijkt nog best veel op elkaar.

> > Werkt dat ook met
> > /dev/vda? !! Doe dit zonder -a !! Anders ben je alles kwijt.
> > 
> > # wipefs /dev/sda
> 
> Hmm, ik ken dit commando niet. Wat is je doelstelling precies?

Wat het commando al zegt wiping je filesystem. Zonder -a doet ie dat
niet, maar laat wel zien wat er voor een systeem er op staat.

# wipefs /dev/sda

DEVICE OFFSET TYPE UUID LABEL
sda  0x1fe dos 

> Realiseer je dat ik LVM gebruik wat het vast ingewikkelder maakt. Ik
> heb 1 LVM partitie waarin alles zit, ook /boot. Dat is iets wat wel
> vaker wordt afgeraden, maar ik doe het al jaren bij VM's. Ahum.
> Grub2 ondersteund dit gewoon.

Op zich maakt het gebruik van LVM volgens mij niks uit. Dat is omdat
Grub zicht nog voor de partities nestelt. 

In dit voorbeeld zie je dat op MBR niveau. Jou ruimte is dus 2048.

http://www.pixelbeat.org/docs/disk/

Begrijp al weer veel meer.
We zijn alleen nog geen stap verder. ;-)

Met vriendelijke groet,

-- 
Frans van Berckel
Media Engineer / Linux Master
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fransvberckel/


Reply to: