[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Inloggen op Active directoryGeert Stappers:
> Bas Neve:
> > Met name het onderstaande stuk heeft een hoop duidelijkheid
> > gegeven.
> >
> > PAM
> > 
> > Create the file /usr/share/pam-configs/my-ad with the extra PAM
> > items:
> > 
> > Name: Guestline AD user home managementDefault: yesPriority:
> > 127Session-Type: AdditionalSession-Interactive-Only: yesSession:
> >  required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0022
> 
> Opmaak is verloren gegaan.
> Op welke webpagina staat versie _met opmaak_ ?

Bas' bericht heeft ook een html-gedeelte, kun je die niet zichtbaar
maken in NeoMutt, met een externe browser of zo?
Maar het staat ook hier:
https://wiki.debian.org/AuthenticatingLinuxWithActiveDirectorySssd#PAM


Reply to: