[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Inloggen op Active directoryHoi Wouter,

Hierbij nadere info. Ik heb in virtualbox een windows Active domain controller met een domein bware.local gemaakt.. Aan dat domein heb ik een windows 10 box en een redhat box toegevoegd. Op de RedHatbox kan ik inloggen via de domeincontroller.. tevens heb ik een debian9.5 machine gemaakt. Ik heb met de Debian machine twee uitdagingen. Ik kan het domein joinen maar helaas niet verlaten. Daarnaast weet ik niet in welke repository ik pam-auth-update kan vinden. 


Ik heb Netwerkanager uitgezet en disabled .

systemctl status NetworkManager.service


Hierbij enkele config files.
=====================/etc/apt/sources.list==============================================

# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 9.5.0 _Stretch_ - Official amd64 xfce-CD Binary-1 20180714-10:25]/ stretch main

#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 9.5.0 _Stretch_ - Official amd64 xfce-CD Binary-1 20180714-10:25]/ stretch main

deb http://deb.debian.org/debian stretch main
deb-src http://deb.debian.org/debian stretch main


deb http://deb.debian.org/debian stretch/updates main
deb-src http://deb.debian.org/debian stretch/updates main

deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main
deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main

======== /etc/hosts ========

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

127.0.0.1       localhost
192.168.16.4    basdc1.bware.local      basdc1======== /etc/samba/smb.conf ========

[global]
        netbios name = Debian95
        workgroup = BWARE
        idmap config * : backend = tdb
        idmap config BWARE : backend = ad
        idmap config BWARE : range = 700-800
        log level = 2
        log file = /var/log/samba/log
        security = ads
        realm = BWARE.LOCAL
        winbind uid = 20000-30000
        winbind gid = 20000-30000
        template shell = /bin/bash
        template homedir = /home/%U
        winbind use default domain = true

[docs]
        comment = documentation
        path = /usr/share/doc

====================/etc/hostname=========================
Debian95


======== /etc/krb5.conf ========

[libdefaults]
        default_realm = BWARE.LOCAL


[realms]
        BWARE.LOCAL = {
                kdc = basdc1.bware.local
                default_domain = bware.local
        }

[domain_realm]
        .bware = BWARE.LOCAL
        bware = BWARE.LOCAL

======== /etc/resolv.conf ========

search bware.local
nameserver 192.168.16.4

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

======================/etc/network/interfaces=====================
auto enp0s3
     iface enp0s3 inet static
     address 192.168.16.7
     netmask 255.255.255.0
     dns-nameserver 192.168.16.4
     gateway 192.168.16.1

winbind is gestart en sssd draait niet.

Ik kan een ticket krijgen.

kinit Administrator@BWARE.LOCAL
Password for Administrator@BWARE.LOCAL: 
root@Debian95:~/Desktop# klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: Administrator@BWARE.LOCAL

Valid starting       Expires              Service principal
08/29/2018 09:51:26  08/29/2018 19:51:26  krbtgt/BWARE.LOCAL@BWARE.LOCAL
renew until 08/30/2018 09:51:05

net join -U Administrator
Enter Administrator's password:
Using short domain name -- BWARE
Joined 'DEBIAN95' to dns domain 'bware.local'
No DNS domain configured for debian95. Unable to perform DNS Update.
DNS update failed: NT_STATUS_INVALID_PARAMETER

net ads testjoin
Join is OK

net ads leave -U Administrator
Enter Administrator's password:
kerberos_kinit_password Administrator@BWARE.LOCAL failed: Cannot contact any KDC for requested realm
Disabled account for 'DEBIAN95' in realm '(null)'

Ik heb de info op de volgende urls doorgenomen.
Graag ontvang ik een bevestiging retour.

Met vriendelijke groet,

Bas Neve
bastiaanneve@gmail.com
316 14 12 00 71

Op di 28 aug. 2018 om 16:44 schreef Wouter Verhelst <wouter@debian.org>:
Hoi Bas,

On Tue, Aug 28, 2018 at 03:35:20PM +0200, Bas Neve wrote:
> Beste mensen,
>
> Inloggen op een active directory domein vanuit Debian95 lukt niet.

Bij mij wel.

> Voor diverse Unix varianten zijn er tools hiervoor beschikbaar zoals
> auth-config op Redhat, Ubuntu heeft pam-auth-update Suse yast. Een confiuratie
> tool voor Debian heb ik echter nog iet gevonden.

Bij Debian heet dat pam-auth-update, maar dat configureert alleen de
PAM-modules. De rest moet je zelf doen.

> Iemand een idee ? 

Niet met de (beperkte) info die je gegeven hebt. Wat heb je geprobeerd?
Wat lukte er niet? Kreeg je foutmeldingen? Zo ja, welke?

Met een vage "het lukt niet" kunnen we je niet helpen...

--
Could you people please use IRC like normal people?!?

  -- Amaya Rodrigo Sastre, trying to quiet down the buzz in the DebConf 2008
     Hacklab

Reply to: