[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Git-serverOn 17/07/18 11:04, Paul van der Vlis wrote:
> Eigenlijk dacht ik aan iets kleins en eenvoudigs. Misschien onzin hoor.
> Ik heb weleens gehoord over gitweb en git-http-backend, en er is vast
> nog veel meer.

Je kan in die categorie ook eens kijken naar gitea (gitea.io) en gogs
(gogs.io). De eerste is een community fork van de tweede. Ik heb er geen
ervaring mee, maar ze beloven respectievelijk een 'lightweight code
hosting solution' en 'A painless self-hosted Git service'.

Groet,
matijs

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: