[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: data invoer in 2018Als het 1x per dag is zou ik gewoon een HTML-formulier gebruiken met een
ouderwetse post met form data. Anno 2018 is dat nog steeds een heel
gebruikelijke manier om data in te voeren.

Als er al een server aanwezig is die JSON accepteert wordt het een ander
verhaal. Om het weer simpel te houden: Formulier weer gewoon met HTML
opbouwen, dan met de Ajax-functies van jQuery naar de server sturen.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt ...

Groet,
Matijs

On 25/01/18 22:55, Geert Stappers wrote:
> 
> Hoi,
> 
> Iets wat ik inschat als "wordt niet begrepen door web search engine".
> En ik ben veel meer sysadmin dan front end developer.
> 
> 
> Data invoer via een webbrowser op een tablet of smartphone.
> 
> De javascript code die dan handig is, zal als framework reeds bestaan.
> Wat invoervelden, een pick-list en dan JSON retour naar de server. 
> 
> Welke succesverhalen, dan wel leermomenten, zijn er bij jullie hierover bekend?
> 
> 
> Iets specifieker:
> Ik wil elke morgen hartslag noteren en hoe de nacht was (goed,matig,slecht)
> Ergens een tablet neerleggen, webform bezoeken, data invoeren, "send".
> 
> Het is het webform waarvoor ik ideeen/advies/richting voor zoek.
> 
> Of als data invoer in 2018 op een andere manier gebeurd,
> dan lees ik ook graag.
> 
>  
> Groeten
> Geert Stappers
> 
> P.S.
> HRmonitor with BLE is out of scope
> 


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: