[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

fixed (was: cyrus imap purge't niet)Dank Paul,  ik heb de archieven van info-cyrus er maar eens op
nageslagen. Het heeft (had) inderdaad te maken met de upgrade van cyrus
2.4 naar 2.5.

voor de oplossing van mijn probleem zie hier:

https://www.cyrusimap.org/imap/download/release-notes/2.5/x/2.5.0.html?highlight=expunge_mode#default-change-expunge-mode

en ik kijk nu naar andere stappen die in dat document beschreven worden.


Reply to: