[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

cyrus imap purge't niethallo


Ik gebruik op mijn mail server Cyrus imapd.

In

imapd.conf zie ik geen instellingen die hiermee te maken hebben.

In

cyrus.conf heb ik (al jaren) onder meer:

 deleteprune     cmd="/usr/sbin/cyrus expire -E 4 -D 28" at=0430
 expungeprune    cmd="/usr/sbin/cyrus expire -E 4 -X 28" at=0445

Die laatste regel zou alle berichten (de 'files', net even iets anders dan
emails) gewist door gebruikers ouder dan 28 dagen moeten
verwijderen, om kwart voor vijf 's ochtends.

Ik krijg het sterke vermoeden dat Cyrus dit momenteel niet meer of niet
voldoende, of incompleet doet. Het heeft (vast) met de upgrade van
Jessie naar Stretch te maken. Die deed ik eind September.


In een van de accounts staan bijvoorbeeld 200 bestanden in de inbox
direcory. De gebruiker ziet in deze INBOX geen berichten. Echter: de
meeste van deze bestanden zijn van begin October (nog geen 28 dagen
uit).

Maar, in de Trash staan 803 bestanden, terwijl deze voor de gebruiker
evenmin berichten toont. En de meeste van deze bestanden in Trash
dateren uit Augustus. Die files zou ik toch graag opgeruimd zien.


Ik speur al een paar uur (verspreid over de afgelopen dagen) naar
ideëen. Als iemand weet waar ik die zoeken moet, dank!

G


Reply to: