[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

is /etc/rc.local nog steeds de plaats voor hardware (start) instellingen ?Vroeger schreef ik wel eens wat dingen uit powertop naar /etc/rc.local

Is dat nog steeds /de/ plek voor het aanpassen van hardware
instellingen? Zoeken op google levert onder meer op dat ik nu iets in
een eigen  /etc/init.d/bestandje zou moeten schrijven?


Anders gevraagd -  waar stel ik instellingen voor mijn trackpoint in?

 echo 150  > /sys/devices/platform/i8042/serio1/serio2/speed
 echo 180 > /sys/devices/platform/i8042/serio1/serio2/sensitivity

Dank


Reply to: