[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: uitgaand udp verkeer genererenOn Mon, Nov 23, 2015 at 07:47:12PM +0100, mourik jan c heupink wrote:
> On 23-11-2015 19:39, mourik jan c heupink wrote:
> >Hoi,
> >
> >Ik probeer vanaf een embedded firmware uitgaand udp verkeer te genereren
> >naar een bepaalde remote poort.
> >
> >Normaal zou je dan doen met netcat, nc, alleen zit dat niet in die
> >firmware.
> >
> >Heeft iemand een handige tip om wat (random) verkeer naar een remote udp
> >poort te sturen, zonder gebruik van nc en consorten. (de firmware is
> >vrij basic, en veel zit er niet op) (geen hping, geen nmap, geen
> >nc/netcat, geen sendip, geen socat,  /dev/udp/ bestaat niet)
> >
> >Dit is de hardware:
> >
> >>root@X14__lockers:/dev# uname -a
> >>Linux X14__lockers 3.8.7 #1 Sat Oct 24 02:53:01 UTC 2015 mips GNU/Linux
> >>root@X14__lockers:/dev#
> >
>
> Sorry, kleine correctie / toevoeging:
> 
> nc zit er wèl op, alleen een variant die blijkbaar de -u optie niet kent:
> 
> root@X14__lockers:/dev# nc -u 192.168.1.2 8834
> BusyBox v1.19.4 (2015-10-24 02:11:05 UTC) multi-call binary.
> 
> Usage: nc [IPADDR PORT]
> 
> Open a pipe to IP:PORT
> 
> root@X14__lockers:/dev# nc 192.168.1.2 8834
> nc: can't connect to remote host (192.168.1.2): Connection refused
> root@X14__lockers:/dev#
> 
> Maar dit laatste test tcp, neem ik aan.
> 
> >Tips iemand?

Vertel wat je oorspronkelijke probleem is.Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: