[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian Jessie en VirtualBoxOn Thu, Apr 30, 2015 at 07:46:44PM +0200, Geert Stappers wrote:
> On Thu, Apr 30, 2015 at 06:31:55PM +0200, Patrick Ruytings wrote:
> > Dag iedereen,
> > 
> > Kan iemand mij helpen hoe ik de VirtualBox Guest Additions kan installeren
> > in Debian Jessie?
> > 
> > Dit is wat ik probeer:
> > 
> > patrick@barebone-debian:~$ su
> > Wachtwoord:
> > 
> > root@barebone-debian:/home/patrick# cd /media/cdrom
> 
> cdrom
> (lees verder)
> 
> > root@barebone-debian:/media/cdrom# ls
> > 
> > 32Bit     cert       VBoxSolarisAdditions.pkg
> > 64Bit     OS2       VBoxWindowsAdditions-amd64.exe
> > AUTORUN.INF runasroot.sh     VBoxWindowsAdditions.exe
> > autorun.sh  VBoxLinuxAdditions.run VBoxWindowsAdditions-x86.exe
> > 
> > root@barebone-debian:/media/cdrom# runasroot.sh
> > bash: runasroot.sh: opdracht niet gevonden
> > 
> > root@barebone-debian:/media/cdrom# ./runasroot.sh
> > bash: ./runasroot.sh: Toegang geweigerd
> 
> commando `mount` zal laten zien dat de cdrom gemount met de optie 'noexec'.
> Dat is een verstandige default. Die voorkomt namelijk dat executables van
> removable media, zoals cdrom, zo maar tot leven komen.
> 
> Mijn inschatting is dat
> 
>   sudo sh runasroot.sh

  sudo sh ./runasroot.sh
 
> een "run as root" mogelijk maakt.
> 
> 
> > Alvast dank op voorhand!
> 
> Laat je bevindingen aan de mailinglist weten, daarmee ook aan het archief.
> Dat is handig voor een "websearch"
uitgevoerd door andere mensen met dezelfde vraag


> > Patrick
> 

Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: