[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian Jessie en VirtualBoxOn Thu, Apr 30, 2015 at 06:31:55PM +0200, Patrick Ruytings wrote:
> Dag iedereen,
> 
> Kan iemand mij helpen hoe ik de VirtualBox Guest Additions kan installeren
> in Debian Jessie?
> 
> Dit is wat ik probeer:
> 
> patrick@barebone-debian:~$ su
> Wachtwoord:
> 
> root@barebone-debian:/home/patrick# cd /media/cdrom

cdrom
(lees verder)

> root@barebone-debian:/media/cdrom# ls
> 
> 32Bit     cert       VBoxSolarisAdditions.pkg
> 64Bit     OS2       VBoxWindowsAdditions-amd64.exe
> AUTORUN.INF runasroot.sh     VBoxWindowsAdditions.exe
> autorun.sh  VBoxLinuxAdditions.run VBoxWindowsAdditions-x86.exe
> 
> root@barebone-debian:/media/cdrom# runasroot.sh
> bash: runasroot.sh: opdracht niet gevonden
> 
> root@barebone-debian:/media/cdrom# ./runasroot.sh
> bash: ./runasroot.sh: Toegang geweigerd

commando `mount` zal laten zien dat de cdrom gemount met de optie 'noexec'.
Dat is een verstandige default. Die voorkomt namelijk dat executables van
removable media, zoals cdrom, zo maar tot leven komen.

Mijn inschatting is dat

  sudo sh runasroot.sh

een "run as root" mogelijk maakt.


> Alvast dank op voorhand!

Laat je bevindingen aan de mailinglist weten, daarmee ook aan het archief.
Dat is handig voor een "websearch"

> Patrick


Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: