[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: 45 strings in 45 mysql databasesOn 20/12/14 08:39, Geert Stappers wrote:
> 
>>>>  [ ... 45 databases bijwerken ... ]
> 
> On Fri, Dec 19, 2014 at 10:37:29PM +0100, Frans van Berckel wrote:
>>
>> En wat is eventueel een goed alternatief, voor procedure in deze?
> } En wat is eventueel een alternatief, voor procedure in deze?
> 
> Je hebt de SQLstatements in bestand 'update.sql' staan.
> 
> #!/bin/bash
> for DB in $( iets wat de lijst van databases oplevert )
> do
>   echo updating database ${DB}
>   mysql ${DB} <  update.sql
> done
> # Last Line
> 
> 
> Groeten
> Geert Stappers
> 

Ha! Een simpele oplossing door even buiten SQL te treden!

-- 
Matijs

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: