[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: 45 strings in 45 mysql databases> > >  [ ... 45 databases bijwerken ... ]

On Fri, Dec 19, 2014 at 10:37:29PM +0100, Frans van Berckel wrote:
> 
> En wat is eventueel een goed alternatief, voor procedure in deze?
} En wat is eventueel een alternatief, voor procedure in deze?

Je hebt de SQLstatements in bestand 'update.sql' staan.

#!/bin/bash
for DB in $( iets wat de lijst van databases oplevert )
do
  echo updating database ${DB}
  mysql ${DB} <  update.sql
done
# Last Line


Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven


Reply to: