[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: piepGeert Stappers:
> `echo -e "\a"` geeft een piep in de tekst console.
> 
> op dezelfde computer X window system opgestart,
> (tekst) terminal ge-opend. opnieuw
> 
>    echo -e  "\a"
> 
> maar voor mij is er geen piep te horen.
> Bij jullie wel?

Ook in X een piep, maar de toon is hoger dan in de console.
Blijkbaar gelden voor X afzonderlijke instellingen hiervoor.

Maar let wel: deze piep komt uit het ingebouwde PC-speakertje.
Dat is wat anders dan de aangesloten speakers.

> Mijn achterliggende vraag: Ik zoek een eenvoudige test voor "geluid".
> Want als ik nu you-tube bezoek dan is er voor mij geen geluid.

Voor de gewone speakers is speaker-test te gebruiken, onderdeel van
alsamixer. Produceert ruis of een toon met instelbare hoogte.

Afwezigheid van geluid heb ik altijd nog kunnen verhelpen door in een
mixer, b.v. alsamixer, te kijken of er een schuif dicht staat die open
had moeten staan, en of 'mute' wel uit staat.


Reply to: