[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: piepOn Fri, Dec 19, 2014 at 12:55:50PM +0100, Paul van der Vlis wrote:
> Op 17-12-14 om 21:32 schreef Geert Stappers:
> > 
> >  echo -e "\a"
> > 
> > maar voor mij is er geen piep te horen.
> > Bij jullie wel?
> 
> Geen piep maar een "ploing".

Okay, een geluidje is horen.


> > Mijn achterliggende vraag: Ik zoek een eenvoudige
> > test voor "geluid". 
> 
> Je kunt bijvoorbeeld "play" gebruiken:
> play /usr/share/sounds/info.wav
> 
> Geen idee of "info.wav" op elk systeem staat, maar kijk eens rond in
> /usr/share/sounds/ , daar staan altijd wel wat geluid bestanden.

$ file /usr/share/sounds/info.wav
/usr/share/sounds/info.wav: cannot open `/usr/share/sounds/info.wav' (No such file or directory)
$ apt-file search /usr/share/sounds/info.wav
gnome-audio: /usr/share/sounds/info.wav
$ # in ander scherm het packge gnome-audio ge-installeerd.
$ file /usr/share/sounds/info.wav
/usr/share/sounds/info.wav: RIFF (little-endian) data, WAVE audio, Microsoft PCM, 16 bit, stereo 44100 Hz
$ play /usr/share/sounds/info.wav

/usr/share/sounds/info.wav:

 File Size: 42.4k   Bit Rate: 1.41M
 Encoding: Signed PCM  
 Channels: 2 @ 16-bit  
Samplerate: 44100Hz   
Replaygain: off     
 Duration: 00:00:00.24 

In:100% 00:00:00.24 [00:00:00.00] Out:10.6k [  -==|==  ]    Clip:0  
Done.
$ # Helaas, voor mij niets te horen

> > Want als ik nu you-tube bezoek
> > dan is er voor mij geen geluid. Dus misschien
> > heb ik de eenvoudige geluidstest al gevonden.
> 
> Dat is een geluidstest, maar een paar lagen hoger.

Vandaar dat ik eerst de onderste lagen op orde wil hebben


> Welke desktop gebruik je? Ik gebruik Gnome.

XFCE

En toen wat verder gekeken. In het menu applicatie 'Audio Mixer' gevonden.
Daar was te zien dat zowel "head phones" als ook "speaker" uit stonden.
"Speakers" ingeschakeld. "Speakers" uitgeschakel, "master" ging uit.
Speakers opnieuwe ingeschakeld, master ging mee.

Het ziet^Whoort naar uit dat nu een onverwachte situatie verholpen is.


Met `echo -e "\a"` blijft het stil. Met 
 play /usr/share/sounds/info.wav
is nu wel wat te horen  \o/

Dank


Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: