[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[SOLVED] Re: cannot open display: :0.0Geert Stappers schreef:
> Computer is opgestart, het "log in process" is nog van root.
> Bij grafische login is dat een proces als "gdm"
> Na "log in" is zijn schermen en zo, bijvoorbeeld de Xterm, van de
> user. Door de `su` ( switch user ) wordt je een andere user,
> die andere user is niet de eigenaar van de Xterm.

Ah, nu wordt het duidelijk wat er aan de hand is geweest.
Ik heb altijd ingelogd vanaf de console. Maar om zicht te hebben op
alle aanwezige window managers, nu via kdm.

Om weer vanaf de console in te kunnen loggen, heb ik alle geïnstalleerde
desktop managers gedisabled:

$ systemctl disable kdm.service
$ systemctl disable lightdm.service

en het blijkt dat ik weer naar root kan 'su'-en en een X-programma kan
starten.

Er is trouwens een manier om ook vanaf de console te kunnen zien welke
window managers beschikbaar zijn. SuSE had daarvoor het commando
'wmlist', maar in Debian zijn ze zichtbaar met deze twee commando's:

# update-alternatives --config x-window-manager
# update-alternatives --config x-session-manager


Reply to: