[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: cannot open display: :0.0On Sat, Nov 15, 2014 at 09:36:22PM +0100, Sjoerd Hiemstra wrote:
> Heb nog eens een nieuwe installatie van testing gedaan. Met XFCE, LXDE,
> Cinnamon, Mate, om deze ook eens te bekijken.
> 
> Wanneer ik in een terminal 'su' naar root, om het even in welke window
> manager, en ik start een grafisch programma, bijvoorbeeld Synaptic, dan
> krijg ik dit:
> 
> 
> # synaptic
> No protocol specified
> 
> ** (synaptic:1393): WARNING **: Could not open X display
> No protocol specified
> Unable to init server: Could not connect: Connection refused
> 
> (synaptic:1393): Gtk-WARNING **: cannot open display: :0.0
> 
> 
> Heb ik niet eerder meegemaakt.
> Wat wel lukt is om als user in b.v. XFCE 'Synaptic' in het menu te
> kiezen, dan wordt om het root-wachtwoord gevraagd en start Synaptic.
> 
> Wat kan hier aan de hand zijn?

Computer is opgestart, het "log in process" is nog van root.
Bij grafische login is dat een proces als "gdm"
Na "log in" is zijn schermen en zo, bijvoorbeeld de Xterm, van de user.
Door de `su` ( switch user ) wordt je een andere user,
die andere user is niet de eigenaar van de Xterm.

Er zijn, zo ver ik weet, twee manieren waarmee de "eerste user"
aan de "volgende user" toestemming kan geven om de Xterm, het DISPLAY,
te gebruiken.  Met behulp van  `sux` uit het package met dezelfde naam.
of met behulp van een (moderne[1]) sudo. In plaats van `su` gebruik
je dan dus `sux` of `sudo su`.


Groeten
Geert Stappers
[1] de eerste versies van `sudo` deden niets met/voor Xwindow
-- 
Leven en laten leven

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: