[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NetworkManager aparaat beheerOn Tue, Nov 04, 2014 at 10:40:13PM +0100, Geert Stappers wrote:
> On Tue, Nov 04, 2014 at 08:33:41PM +0100, Jan Claeys wrote:
> > Geert Stappers schreef op ma 03-11-2014 om 19:16 [+0100]:
> } } [ installatie in twee stappen ]
> > > Momenteel zegt NetworkManager tegen mij 'Bekabeld netwerk, aparaat
> > > wordt niet beheerd'
> >
> > Kan de uitleg in /usr/share/doc/network-manager/README.Debian dat niet
> > verklaren?
> 
> Euh, ja. Tekst uit die README
> 
> | unmanaged devices and /etc/network/interfaces
> | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> |
> | Network devices which are configured in /etc/network/interfaces will typically
> | be managed by ifupdown. Such devices will by default be marked as "unmanaged"
> | in NetworkManager.
> |
> | You can tell NetworkManager to read and use the network configuration from
> | /etc/network/interfaces by editing /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
> | and changing the configuration as follows:
> |
> |  [ifupdown]
> |  managed=true
> |
> | After modifying /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf or
> | /etc/network/interfaces you need to restart the NetworkManager service via
> | "service network-manager restart".
> |
> | It needs to be considered though that the network interface will also still be
> | managed by ifupdown. This can lead to unexpected behaviour if two network
> | configuration systems manage the same device.
> |
> | If you want to have a network interface managed by NetworkManager it is thus
> | recommended to manually remove any configuration for that interface from
> | /etc/network/interfaces.
> |
> 
> En met `nmcli device` had ik als output, toen het nog stuk was:
> 
> | DEVICE TYPE   STATE     CONNECTION
> | wlan0  wifi   disconnected --
> | eth0  ethernet unmanaged   --
> | lo   loopback unmanaged   --
> 
> Nu het gerepareerd is:
> | DEVICE TYPE   STATE     CONNECTION
> | eth0  ethernet connected   DHCP
> | wlan0  wifi   disconnected --
> | lo   loopback unmanaged   --
> 
> 
> Dus als je eenmaal weet dat 'wordt niet beheerd' de vertaling is van 'unmanaged'
> en het met `nmcli device` op te vragen is, dan zijn de puzzelstukken snel in
> elkaar te schuiven.
> 

P.S. 

Dank je wel voor het aanreiken van de juiste "manual",
zodat RTFM, Read The Fine Manual, mogelijk was.


Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven


Reply to: