[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

NetworkManager aparaat beheerHoi,

Wat ik zoek is vergelijksmateriaal met een werkende NetworkManager.

Mocht je een Jessie hebben met NM dan ben ik benieuwd naar

* Inhoud /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
* Een bestand uit /etc/NetworkManager/system-connections/ bijvoorkeur DHCP op eth0Momenteel zegt NetworkManager tegen mij 'Bekabeld netwerk, aparaat wordt niet beheerd'

Het is een verse Jessie installatie die ik in twee stappen heb ge-installeerd.
Eerste stap minimaal en bij tweede stap m.b.v. `tasksel` XFCE ge-installeerd.
XFCE installatie was na de eerste reboot, via netwerk, eth0 doet dus.Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-dutch-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 20141103181639.GY1122@gpm.stappers.nl">https://lists.debian.org/[🔎] 20141103181639.GY1122@gpm.stappers.nl


Reply to: