[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: advies over ssd in JessieTop! Dank je wel :-)

Groet,
  Diederik

On Saturday 01 November 2014 15:19:07 Germ van Ek | Esyst wrote:
> Het gedrag van vm.swappiness = 0 is veranderd sinds 3.5.
> Voorheen betekende dit "niet swappen, tenzij echt noodzakelijk", en nu
> betekent het "niet swappen". Dit betekent dat als je door je RAM heen bent,
> applicaties een "out of memory" exception zullen krijgen. Het oude gedrag
> kun je bij recente kernels krijgen door vm.swappiness op 1 te zetten.
> 
> Ik zorg er meestal uiteraard voor dat onder normaal gebruik er plenty RAM
> beschikbaar is, maar het is wel prettig dat hij in noodgevallen swap kan
> gebruiken. Als je zo veel load te verduren krijgt dat dit noodzakelijk is,
> betekend dit dus het verschil tussen volledig crashen/niet meer reageren,
> en gewoon "erg traag".
> 
> http://www.percona.com/blog/2014/04/28/oom-relation-vm-swappiness0-new-kerne
> l/
> 
> 
> Met vriendelijke groeten,
> Germ van Ek
> Esyst BV
> 
> ----- Oorspronkelijk bericht -----
> 
> Van: "Diederik de Haas" <didi.debian@cknow.org>
> Aan: debian-user-dutch@lists.debian.org
> Verzonden: Zaterdag 1 november 2014 14:31:16
> Onderwerp: Re: advies over ssd in Jessie
> 
> On Saturday 01 November 2014 10:56:18 Matijs van Zuijlen wrote:
> > Nog een laatste tip: Zet nooit vm.swappiness=0 zoals soms wordt
> > aangeraden.
> 
> Toelichting (evt met links) _waarom_ je dat niet moet doen was informatiever
> geweest.

-- 
GPG: 0x138E41915C7EFED6

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: