[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fork debian als systemd? (rant waarschuwing)On Thu, Oct 23, 2014 at 11:12:28PM +0200, Huub Reuver wrote:
> Systemd is noodzakelijk als je gebruik wilt maken van instances als 
> security mechanisme. Systemd zit nu al zo diep verankert in Debian dat een 
> installatie zonder systemd onmogelijk is.

Let op: het "systemd" package zal je systeem niet naar systemd migreren,
alleen het "systemd-sysv" package doet dat. Net zoals bij heel veel
dingen in Debian is het zo dat systemd libraries standaard
ingecompileerd worden waar dat mogelijk is, wat tot gevolg heeft dat
bepaalde _delen_ van systemd inderdaad op elk systeem geïnstalleerd
moeten worden, zelfs wanneer je dat niet gebruikt; twee voorbeelden van
zo'n dingen zijn die ik me direct voor de geest kan halen zijn
libselinux en libkrb5.

Het is nog steeds mogelijk om Debian te draaien zonder systemd, en dat
zal voor jessie niet veranderen, om de simpele reden dat anders updates
moeilijk worden. Wat de situatie na jessie betreft, daar is nog geen
beslissing over genomen (daar is het ook te vroeg voor).

-- 
It is easy to love a country that is famous for chocolate and beer

  -- Barack Obama, speaking in Brussels, Belgium, 2014-03-26


Reply to: