[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bash vraagOn Tuesday 30 September 2014 11:21:38 Jan-Rens Reitsma wrote:
> Als ik een wifi-adapter (of een ander product) zou willen aanschaffen, 
> dan zou ik eerst met google.com of duckduckgo.com zoeken naar bijvoorbeeld:
> 
> "wifi-adapter usb site:debian.org"
> "usb wifi site:kernel.org"
> "<product> driver site:debian.org"

Dit is ook een goede site om linux compabiliteit te bepalen: 
http://www.linux-hardware-guide.com/

-- 
GPG: 0x138E41915C7EFED6

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: