[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bash vraagWat staat er in ReadMe.txt?

Verder: er is al een Makefile, dan hoeft er meestal geen ./configure meer gedaan
worden.

Groet,
Matijs

On 29/09/14 23:08, plaater wrote:
> Beste ...,
> 
> Om Geert geen onrecht te doen:
> 
> 
> 
> Op 29 september 2014 22:22 schreef Geert Stappers <stappers@stappers.nl
> <mailto:stappers@stappers.nl>>:
> 
> 
> Knip
> 
> 
> 
>   Mijn inschatting is dat er directories ( "Mappen" ) zijn
>   voor Windows, Macintosh en Linux.
> 
>   Een "configure" zal in de Linux map staan.
> 
>   In die map zou / zal
>    ls -l ./configure
>   wel mooie output geven.
> 
> 
> 
> 
> rene@schoothondje:~/Downloads/DPA_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130916$ ls -l
> ./configure
> ls: kan geen toegang krijgen tot ./configure: Bestand of map bestaat niet
> rene@schoothondje:~/Downloads/DPA_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130916$
> 
> 
> rene@schoothondje:~/Downloads/DPA_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130916$ ls -l
> totaal 108
> -rwxr-xr-x 1 rene rene 41799 sep 16 2013 config.mk
> -rwxr-xr-x 1 rene rene  148 sep 16 2013 cp_module.sh
> -rwxr-xr-x 1 rene rene  147 sep 16 2013 cp_util.sh
> -rwxr-xr-x 1 rene rene  148 sep 16 2013 load
> -rwxr-xr-x 1 rene rene  392 sep 16 2013 Makefile
> -rwxr-xr-x 1 rene rene 1680 sep 16 2013 Makefile.clean
> -rwxr-xr-x 1 rene rene 14710 sep 16 2013 Makefile.inc
> drwxr-xr-x 15 rene rene 4096 sep 16 2013 MODULE
> drwxr-xr-x 6 rene rene 4096 sep 16 2013 NETIF
> -rwxr-xr-x 1 rene rene 2423 sep 16 2013 ReadMe.txt
> -rwxr-xr-x 1 rene rene 1222 sep 16 2013 RT2870STA.dat
> -rwxr-xr-x 1 rene rene 1801 sep 16 2013 SingleSKU.dat
> -rwxr-xr-x 1 rene rene  76 sep 16 2013 unload
> drwxr-xr-x 5 rene rene 4096 sep 16 2013 UTIL
> rene@schoothondje:~/Downloads/DPA_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130916$
> 
> 
> De configure.mk <http://configure.mk> doet vermoeden dat ik nog iets iets anders
> zou moeten doen.
> 
> Het wordt idd weer laat.
> 
> Groeten,
> 
> René.
> 


-- 
Matijs

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: