[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wheezy dovecot | plugin MailLog werkt niet?On Sat, Sep 27, 2014 at 01:00:22PM +0200, Geert Stappers wrote:
> On Sat, Sep 27, 2014 at 11:57:31AM +0200, mourik jan heupink - merit wrote:
> > 
> > er wordt gelogged naar /var/log/dovecot/dovecot.info.1 EN naar
> > /var/log/dovecot/dovecot.info. Dat had ik niet verwacht. Maar daar
> > logt ie wel alles.
> 
> 
> Dat klinkt^Wleest als `logrotate` die wel logbestanden doorschuift,
> maar dat `dovecot` daar nog geen weet van heeft.
> 
> Met behulp van 
>   grep -l postrotate /etc/logrotate.d
> vind je wat voorbeelden voor "nabewerking".
> 

Oeps 
grep: /etc/logrotate.d/: Is een map


Volgende poging

  grep -l postrotate  /etc/logrotate.d/*


Zo komt er bij mij
/etc/logrotate.d/apache2
/etc/logrotate.d/asterisk
/etc/logrotate.d/cups
/etc/logrotate.d/fail2ban
/etc/logrotate.d/rsyslog


En uit die laatste, /etc/logrotate.d/rsyslog, komt dit voorbeeld


	postrotate
		invoke-rc.d rsyslog rotate > /dev/null
	endscriptDoe er je voordeel mee.Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven


Reply to: