[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wheezy dovecot | plugin MailLog werkt niet?On 27-09-14 11:57, mourik jan heupink - merit wrote:
> er wordt gelogged naar /var/log/dovecot/dovecot.info.1 EN naar
> /var/log/dovecot/dovecot.info. Dat had ik niet verwacht. Maar daar logt
> ie wel alles.

Hmm, dat klinkt als een niet correct uitgevoerde logrotate ofzoiets.

Paul


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: