[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Berichten van startende servicesOn Wed, Sep 24, 2014 at 05:40:10PM +0200, Paul van der Vlis wrote:

|| op 24-09-14 16:10, Frans van Berckel schreef:
|| 
|| > Voor de regel GRUB_CMDLINE_LINUX="console=tty0 console=ttyS2,115200n81"
|| > moet console=tty0 niet tty1 zijn?
|| 
|| Als ik me niet vergis heb ik dat al eens geprobeerd, en ging dat niet
|| goed. Bedenk dat het ttyS-device met de "S" voor de seriele interface
|| staat. Maar om eerlijk te zijn weet ik niet heel precies wat tty0 is, de
|| defenitie is: "the current virtual console". Als je op b.v. ctrl-alt-F4
|| drukt dan krijg je tty4, maar er is geen F0.
|| 
|| Ik denk dat tijdens het booten tty0 en tty1 hetzelfde is, maar dat er
|| een probleem bij het redirecten naar serial ontstaat.
|| 
|| Ik denk dat ik er nu eerst voor moet zorgen dat de meldingen van de
|| services op het scherm komen wat aan de machine hangt. Als dat lukt dan
|| verschijnen ze wellicht ook op de seriele console.

Kernel documentatie (/usr/src/linux/Documentation/serial-console.txt)
weet het volgende:

  You can specify multiple console= options on the kernel command line.
  Output will appear on all of them. The last device will be used when
  you open /dev/console.

Misschien helpt het als je de twee console= settings verwisselt.

Vincent.
-- 
Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: