[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dmesg segfault error meldingenPaul van der Vlis schreef op do 29-05-2014 om 13:10 [+0200]:
> op 29-05-14 12:39, Jan-Rens Reitsma schreef:
> > Hallo,
> > 
> > In veel syslogs heb ik colord[] segfault error meldingen staan,
> > zoals:
> > 
> > colord[3595]: segfault at 8 ip 08052674 sp bfc78cb0 error 4 in
> > colord[8048000+20000]
>
> Misschien interessant te horen of anderen het ook hebben. Zo ja, dan
> lijkt me een melding relevant.

Het probleem met colord blijkt een bekend probleem te zijn in Wheezy.

Ik heb in elk geval een (te?) oude colord.
Version: 0.1.21-1
moet (misschien eerst?) vervangen worden door
Version: 0.1.21-2
zie:

https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=675852

Volgens mij zit colord 0.1.21-2 nog niet bij de wheezy packages.

Het zou volgens mij ook mogelijk kunnen zijn dat colord door Gnome 3
tijdens het opstarten fout aangeroepen, opgestart of geladen wordt
via dbus. Bij shutdown krijg ik regelmatig een segfault foutmelding
van libdbus-1:

colord-sane[3776]: segfault at 4 ip b4ebc472 sp b56dcfb8 error 6 in 
libdbus-1.so.3.7.2[b4e91000+49000]

(Een error 6 is een write naar een fout segment/null pointer en een
error 4 was een read vanaf een fout segment/null pointer.)

Deze fout is al geruime tijd bekend, zie:

https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=668225

Daar wordt geadviseerd om colord 0.1.21-4 te installeren.

Vriendelijke groet,
Jan-Rens.
Reply to: