[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dmesg segfault error meldingenHallo,

In veel syslogs heb ik colord[] segfault error meldingen staan,
zoals:

colord[3595]: segfault at 8 ip 08052674 sp bfc78cb0 error 4 in
colord[8048000+20000]

Als ik zoek naar "segfault error" en aanverwante zaken, dan vind ik dat
dit soort foutmeldingen over het algemeen (ongeveer?) de volgende
betekenis zouden hebben:

colord[(colord?) errno?]: segfault at <address?> ip <instruction
pointer> sp <stack pointer> error <page fault error code> in
colord[starting address + size]

De "page fault error code" is het belangrijkst en error code 4 zou 
op een null-pointer duiden als ik het goed begrepen heb.


Het lijkt mij geen fout om wakker van te liggen als de fout door
een systemcall, of door colord zelf, goed opgevangen en afgehandeld
wordt. Tijdens het opstarten merk ik in elk geval niets vreemds,
zoals nare geluiden en storende flikkerende schermen.

In het verleden is dat wel eens anders geweest. Op een Ubuntu-forum
vond ik een melding van een segfault error waardoor het hele systeem
bleef hangen (freeze). Ik denk dat ik in het verleden een keer een
vergelijkbare storing meegemaakt heb waardoor het systeem tijdens
het opstarten al bleef hangen, dus nog voordat ik mijn laptop in
single user mode kon opstarten.

Mijn vraag is: heeft het nut om van deze segfault error meldingen
een bug report op te sturen?

Vriendelijke groeten,
Jan-Rens.Reply to: