[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hoe maak jij een Python package?Heb zelf de sources even bekeken. Er staat o.a. dit Ubuntu install
script 'xibo-1.6.0-ubuntu.all-pyclient.sh', waar in staat ...

apt-get install -y libxss1 glade-gtk2 libboost-python1.46.1
libboost-thread1.46.1 libdc1394-22 libgtk2.0-0 libavutil51 bzr
python-soappy python-feedparser python-serial flashplugin-installer
libavcodec53 libavformat53 libswscale2 libsdl1.2debian libvdpau1

Dat lijkt mij goed te overzien. Maar daarna staat 'download the binary
files that Alex Harrington put together' en dat wordt niet eenvoudig.

http://launchpad.net/xibo/1.6/1.6.0/+download/libavg-1.8.0-vdpau-berkelium11-12.04.tar.gz

Met vriendelijke groet,


Frans van Berckel

On Fri, 2014-03-28 at 21:13 +0100, Frans van Berckel wrote:
> Ik zou graag packages laten maken van Python client / server appl source
> tarball. Dat lijkt me wel zo verstandig, om rotzooi te voorkomen.
> 
> Mijn voorstel is om met de client te beginnen. Hoe doe je dat? Er zit
> bijvoorbeeld nog geen debian directory in. Of doen ze dat anders?
> 
> https://code.launchpad.net/xibo
> 
> Mijn gedachte is een minimal install client te creëren.
> 
> Als ik voorbeelden van deze client op een pi lees, dan denk ik nee. Nee
> dat is niet minimal. Dat doe je echt niet zo!
> 
> https://www.google.nl/#q=raspberry+pi+Xibo+
> 
> Was zelf niet van plan een pi te gaan gebruiken.
> 
> Met vriendelijke groet,
> 
> 
> Frans van Berckel
> 
> Reply to: