[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Engelstalig, met NL localesOn 07-02-14 16:57, Paul van der Vlis wrote:
> Hallo,
> 
> Een klant wil een engelstalige laptop, maar uiteraard wel Nederlandse
> locales.
> 
> Hoe doen jullie dat?
> 
> Het is bijvoorbeeld wel belangrijk dat A4 papier het default is.
> 
> Ik heb nu gekozen voor "no locale" tijdens de installatie, en dat lijkt
> goed te gaan.
> 
> Groet,
> Paul.
> 
> 
> 
> 
> 

Ik doe dat in mijn ~/.bashrc;
export LANG=en_US.UTF-8
#export LANGUAGE=en_US.UTF-8 # This is not a standard envirnment variable
#export LC_ALL=en_US.UTF-8 # This overrides everything
export LC_TIME=nl_NL.UTF-8

en in mijn thunderbird start script:
paul@wollumbin ~ $ cat bin/start_thunderbird
#!/bin/sh
if [ -f /usr/bin/thunderbird ] ; then
    LC_TIME=nl_NL.utf8 /usr/bin/thunderbird
else
    if [ -f /usr/bin/icedove ] ; then
        LC_TIME=nl_NL.utf8 /usr/bin/icedove
    fi
fi

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: