[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Postfix e-mail NIET laten doorsturenHoi Geert,

On Wed, November 20, 2013 18:50, Geert Stappers wrote:
> Probleem is een applicatie die e-mail naar no-reply@example.com wil
> hebben en doet dat door het op localhost van Postfix aan te bieden.
> example.com bounced echter e-mail voor no-reply.
>
> Het plan is wel e-mail van de applicatie te accepteren, maar niet de
> moeite doen die specifieke e-mail te gaan afleveren.

Wellicht werkt het volgende voor je.

Ik ga er even vanuit dat de mail aangeboden wordt via SMTP naar localhost,
niet via de sendmail (maildrop) binary.

Zorg dat in je recipient restrictions een access check zit, bv:

smtpd_recipient_restrictions =
    check_recipient_access hash:/etc/postfix/recipients
    permit_mynetworks
    reject_unauth_destination

In /etc/postfix/recipients zet je:

no-reply@example.com DISCARD

Vervolgens run je nog postmap /etc/postfix/recipients en reload je Postfix.


Groeten,
Thijs


Reply to: