[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dovecot virtual users / postfixHoi,

On 12/09/2012 04:57 PM, mourik jan heupink wrote:
> 
> Mijn ldap-groups.cf ziet er als volgt uit:
> server_host = ldap-server
> search_base = ou=mail,dc=example.dc=com
> bind = no
> query_filter = (&(objectClass=groupOfNames)(mail=%s))
> result_attribute = uid, rfc822MailMember
> special_result_attribute = member
> result_format = %s
> leaf_result_attribute = uid
> result_format = %s@test.example.com

Er staat twee keer een regel met result_format erin?

> Dit werkt prima voor de normale members van groupOfNames: resultaat van
> de query is hun uid, daar wordt ons domain aangeplakt, en in die mailbox
> wordt de mail bezorgd.
> 
> Maar wanneer ik een mail alias aan de groupOfNames toevoeg, wordt het
> resultaat een rfc822MailMember, een volledig mail adres dus, waar GEEN
> '@example.com' meer achter kan.
> 
> Is dit op te lossen? Bestaat er een soort 'conditioneel result_format':
> plak er alleen @example.com achter wanneer het resultaat een uid is, en
> anders NIET.

Nee, dat is er niet. Probeer je niet teveel dingen tegelijk in 1 ldap
object te stoppen, waarbij er spaghettigevaar ontstaat? Het lijkt erop
dat je gebruikers-object ook tegelijk een groepsobject is? Kun je een
voorbeeld geven van hoe de objecten in je database er uitzien?

Eerder zei je dat je een posixGroup had met memberUid erin, en nu een
groupOfNames met zowel members (DNs?) als mail, uid, en rfc822MailMember
erin?

Hans


Reply to: