[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Opzetten van een Postfix, ik zie door de bomen het bos niet meerHallo Jeroen,

> Probleem: Het lijkt niet mogelijk om te mailen of te ontvangen vanuit
deze server.
         
Ik heb het volgende geprobeerd:
$ host mail.jeroenveldhuijzen.nl
Host mail.jeroenveldhuijzen.nl not found: 3(NXDOMAIN)
$ host www.jeroenveldhuijzen.nl
www.jeroenveldhuijzen.nl is an alias for jeroenveldhuijzen.nl.
jeroenveldhuijzen.nl has address 86.85.92.167
jeroenveldhuijzen.nl mail is handled by 100 mail.kpnmail.nl.
jeroenveldhuijzen.nl mail is handled by 50 mail.jeroenveldhuijzen.nl.

Je hebt dus wel het domein jeroenveldhuijzen.nl, maar niet het subdomein
mail.jeroenveldhuijzen.nl.
Daarom komt er niets aan bij jouw mailserver.

Verder:
$ nc jeroenveldhuijzen.nl smtp
Geeft een time-out

$ nc www.jeroenveldhuijzen.nl smtp
Geeft een time-out

$ nmap jeroenveldhuijzen.nl -Pn -v -v -v

Starting Nmap 6.00 ( http://nmap.org ) at 2012-10-07 12:16 CEST
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 12:16
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 12:16, 0.00s elapsed
DNS resolution of 1 IPs took 0.00s. Mode: Async [#: 1, OK: 1, NX: 0, DR:
0, SF: 0, TR: 1, CN: 0]
Initiating Connect Scan at 12:16
Scanning jeroenveldhuijzen.nl (86.85.92.167) [1000 ports]
Discovered open port 8085/tcp on 86.85.92.167
Completed Connect Scan at 12:18, 93.29s elapsed (1000 total ports)
Nmap scan report for jeroenveldhuijzen.nl (86.85.92.167)
Host is up (0.14s latency).
rDNS record for 86.85.92.167: ip56555ca7.adsl-surfen.hetnet.nl
Scanned at 2012-10-07 12:16:27 CEST for 93s
Not shown: 999 filtered ports
PORT     STATE SERVICE
8085/tcp open  unknown

Read data files from: /usr/bin/../share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 93.41 seconds

Het lijkt alsof je de server afgesloten hebt achter een firewall, zonder
dat er standaard diensten open staan.

Probeer eens eerst de firewall voldoende open te hebben, bijvoorbeeld
met een eenvoudige webserver.

Met vriendelijke groeten,
Roland Clobus 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: