[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Desktop discussieHoi Paul,

> - er is geen applicatie geconfigureerd voor magnet-links in Iceweasel,
> terwijl er wel default een applicatie wordt geïnstalleerd die hiermee om
> kan gaan (Transmission).

Waarschijnlijk te laat voor de Freeze, maar je kunt een wishlist bug
rapporteren in de BTS tegen het pakket Iceweasel. Dit doe je door op je
systeem waar je dit gemerkt hebt het volgende commando uit te voeren:
reportbug iceweasel
Er wordt dan de juiste informatie verzameld en in je rapport meegenomen.
Echter, je probleem is al (lang geleden) gerapporteerd [1].

> - ik zou wel een discussie willen beginnen over de "default browser". Op
> het moment is dit Epiphany. Ik gebruik zelf Epiphany al jaren, en ik kan
> je zeggen dat hij echt slecht werkt. Hij crasht vaak, op sommige
> pagina's is hij reuze traag, SSL werkt vaak niet goed, etc. etc.
> Mijn punt is: wordt Epiphany in de toekomst beter gesupport, of kunnen
> we beter een andere default browser nemen?

Je zou een kunnen kijken of debian-devel hier happig op is.

Grt
Paul

[1] http://bugs.debian.org/649528

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: