[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: kan debian geen minix partities lezen
Output :

Disk /dev/sdb4: 8587 MB, 8587837440 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders, total 16773120 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

     Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb4p1   *   103329793   103460864       65536   81  Minix / old Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdb4p2       103460865   106741760     1640448   81  Minix / old Linux
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdb4p3       106741761   120102911     6680575+  81  Minix / old Linux
Partition 3 does not end on cylinder boundary.


Roelof

> Date: Mon, 30 May 2011 18:57:58 +0200
> From: stappers@stappers.nl
> To: debian-user-dutch@lists.debian.org
> Subject: Re: kan debian geen minix partities lezen
>
> >
> > Open een terminal als root.
> >
> > fdisk /dev/sdb
> > t
> > 4
> > L
> > 5
> >
> > You cannot change a partition into an extended one or vice versa
> >
> > Delete it first.
> >
>
> En dan gaat het helemaal niet meer lukken om de minix partities te lezen.
>
> Ik denk dat er nog wel bestanden te lezen zijn ( van die ongelukkig
> ingedeelde ("gepartitioneerde") harddisk )
>
> Hulpmiddel wat ik in gedachten heb, heet "loop device".
>
> Wat ik wil gaan doen is
>
> # losetup --find --show --offset $[20110530*512] /dev/sdb4
> # mount -t minix -o ro /dev/loop1 /mnt
>
> De 20110530 is een getal wat alleen maar op de datum van vandaag slaat.
>
> Voor een betere waarde had ik graag de output van
>
> # fdisk -lu /dev/sdb4
>
>
>
> Groeten Stappers
> --
> > And is there a policy on top-posting vs. bottom-posting?
> Yes.

Reply to: