[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kan debian geen minix partities lezen> 
> Open een terminal als root.
> 
> fdisk /dev/sdb
> t
> 4
> L
> 5
> 
> You cannot change a partition into an extended one or vice versa
> 
> Delete it first.
> 

En dan gaat het helemaal niet meer lukken om de minix partities te lezen.

Ik denk dat er nog wel bestanden te lezen zijn ( van die ongelukkig
ingedeelde ("gepartitioneerde") harddisk )

Hulpmiddel wat ik in gedachten heb, heet "loop device".

Wat ik wil gaan doen is

  # losetup --find --show --offset $[20110530*512] /dev/sdb4
  # mount -t minix -o ro /dev/loop1 /mnt

De 20110530 is een getal wat alleen maar op de datum van vandaag slaat.

Voor een betere waarde had ik graag de output van

  # fdisk -lu /dev/sdb4Groeten Stappers
-- 
> And is there a policy on top-posting vs. bottom-posting?
Yes.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: