[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: kan debian geen minix partities lezenHoi, 

Output of Fdisk -l :

Disk /dev/sda: 82.3 GB, 82348277760 bytes
203 heads, 37 sectors/track, 21413 cylinders
Units = cylinders of 7511 * 512 = 3845632 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x08550854

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 21414 80415744 7 HPFS/NTFS

Disk /dev/sdb: 61.5 GB, 61492838400 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7476 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000178e7

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 201 1605632 82 Linux swap / Solaris
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
dev/sdb2 201 2811 20972544 83 Linux
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
dev/sdb3 2811 6432 29085696 83 Linux
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdb4 * 6432 7477 8386560 81 Minix / old Linux
Partition 4 does not end on cylinder boundary.

en wanneer ik fdisk -l /dev/sdb4 doe is de output :

Disk /dev/sdb4: 8587 MB, 8587837440 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb4p1 * 6432 6441 65536 81 Minix / old Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdb4p2 6441 6645 1640448 81 Minix / old Linux
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdb4p3 6645 7477 6680575+ 81 Minix / old Linux
Partition 3 does not end on cylinder boundary.

En dit lijkt me goed.

Roelof

Misschen dat het een probleem geworden is omdat ik eerst Opensuse and minix geinstalleerd heb.
Daarna heb ik de partitities van opensuse verwijderd via het installatieprogramma van Debian en heb daar dus nu debian op draaien.

Roelof


> Date: Sat, 28 May 2011 13:56:35 +0200
> From: paul@vandervlis.nl
> To: debian-user-dutch@lists.debian.org
> Subject: Re: kan debian geen minix partities lezen
>
> Op 28-05-11 11:54, Eric schreef:
>
> > Hoe heb je de partities aangemaakt? Partitie sb4 zou een extended
> > partitie moeten zijn, niet van type minix.
>
> Waarom? Je kunt best vier primaire partities hebben.
>
> Nadeel is alleen, dat je dan geen extended partitie meer kunt maken en
> dus ook geen logische partities.
>
> Je kunt maximaal vier primaire partities hebben voor zover ik weet.
>
> Groet,
> Paul
>
>
>
>
> --
> http://www.vandervlis.nl
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-dutch-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>

Reply to: