[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bonding met bridge en dhcpOn 19-05-11 10:50, Mark Stunnenberg wrote:
>> Als ik de bond van manual naar dhcp zet en de br0 weghaal werkt alles
>> goed.
> http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=864657
> 
> Is een oude post, maar misschien helpt het.
> Daar doet hij een manual dhcpclient call bij het up brengen van bond0,
> dan werkt het wel.

Voor het geval iemand die ubuntu link gebruikt de info daar klopt niet
goed en is zeker niet de beste manier om een bond met dhcp op te zetten!

Hoe het wel moet:

auto lo
  iface lo inet loopback

auto bond0
  iface bond0 inet dhcp
  slaves eth0 eth1
  bond-mode 4
  bond-miimon 100

Mijn originele vraag ging echter over een bridge met een bonding als
member :D

Met vriendelijke groet,

Jelle

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: