[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: exim4 auth smtpHoi Stephan,

De discussie graag op de mailing list houden.

> Jij snapt het gelukkig wel. Echter heb ik 30-exim4-config_examples al
> ge-editted en de comment uitgevinkt bij plain en login. Het mag niet
> baten !

In dat geval moet je even checken of je wijzigingen ook daadwerkelijk in
/var/lib/exim4/config.autogenerated terecht zijn gekomen.

> Ik snap werkelijk niet waarom ik bij Telnet geen auth login en
> zo krijg. Ik heb exim4 opnieuw restart, dus dat is het ook niet, denk
> ik.

Ik weet niet precies wat je met deze opmerking bedoelt, maar als je denkt
dat je een login prompt of iets dergelijks zou moeten krijgen als je naar
poort 587 telnet: dat is niet zo.

Welke Debian release / Exim versie gebruik je?

Welke config-stanzas heb je precies geactiveerd in
/etc/exim4/conf.d/auth/30_exim4-config_examples?

Wat verschijnt er in de log als je probeert _met een mail client_ probeert
een ASMTP connectie op te zetten?

Groeten,
Martijn.> On Sun, May 01, 2011 at 10:51:13PM +0200, Martijn Grendelman wrote:
>> Hallo,
>>
>>> Ik wil graag remote in kunnen loggen op mijn virtuele server met auth
>>> smtp. Port 25 en 465 staan open in ufw. Echter werkt het inloggen
>>> niet. Ik krijg steeds een access denied dat het geen open relay is.
>>> Dat is logisch, maar zou graag van een willekeurige plek mail willen
>>> verzenden door login en wachtwoord te gebruiken. Er is verschikkelijk
>>> veel documentatie beschikbaar voor exim4, maar ik snap het niet zo
>>> goed.
>>>
>>> Mailen en ontvangen buitenaf werkt wel, evenals lokaal mail
>>> verzenden.
>>>
>>> Is er iemand die weet waar ik het zoeken moet ?
>>
>> Op een squeeze install:
>> /etc/exim4/conf.d/auth/30_exim4-config_examples
>>
>> Na het wijzigen van de config moet je  /usr/sbin/update-exim4.conf draaien.
>>
>> Overigens is poort 465 (SMTP over implicit SSL) geen echte standaard.
>> Beter is het om SMTP over explicit SSL (STARTTLS) te gebruiken, over
>> poort 587.
>>
>> Groeten,
>> Martijn.
>>
>>
>> -- 
>> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-dutch-request@lists.debian.org
>> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>>
>>
> 


Reply to: