[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: aanschaf hardware> > 
> > Nu nog een goede WLAN-stick....
> > 

Dat is het moment dat je met je portomonee kunt/MOET stemmen.
Dit is mijn handelswijze:

 * Naar de winkel en (spreekwoordelijk) de beurs op tafel leggen
 * Aan de verkoper kenbaar maken dat Linuxsupport een eis is.
 * De betere verkoper weet dat er omzet in Linux zit.
 * Mocht de verkoper niet weten wat Linux is,
  * kort uitleggen wat jij jouw ding met Linux wilt doen.
  * begrijpt ie het, dan is goed.
  * anders naar zijn collega vragen of naar de volgende winkel vragen
 * Samen met de verkoper zoeken naar Linux voor de hardware die jij wilt,
  tegelijkertijd jouw inkoopuitdaging, zijn inkoopuitdaging maken.
 * Al dan niet de keuze maken om de portomonee op de tafel te laten.
 * Het moeilijke moment is het punt als de verkoper zegt
   "Het zal wel werken"
 eventueel aangevuld met "en anders mag U ruilen"
 Geef dan voldoende tegengas:
  # Van jullie verwacht ik toch meer toegevoegde waarde.
  # Waarom vraagt jullie inkoop het niet aan zijn leverancier?
  # Jouw omzet wordt nu mijn risico op onnodig gezeik.
 * Vooral bewust zijn dat jij geen haast hebt met de aanschaf.
 * Het hele traject vrolijk blijven,
  al die tijd beseffen dat jij jouw geld slechts 1 keer kunt spenderen.


> USB video class support for Linux is provided by the Linux UVC driver.
> Since Linux 2.6.26 the driver is included in kernel source distribution."

Een specificatie als "UVC" is een mooie vooruitgang. Het is stukken beter
als "Werkt voor een tijdelijk product van 1 leverancier".


Groeten
Geert Stappers
-- 
> And is there a policy on top-posting vs. bottom-posting?
Yes.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: