[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: aptitude search foo barOn Fri, Mar 18, 2011 at 01:40:10PM +0100, Tijmen van der Burgt wrote:
> 2011/3/18 Geert Stappers <stappers@stappers.nl>
> 
> > met de verwachting dat dan packages gevonden worden
> > waar alleen "foo" EN "bar" in de beschrijving voorkomt.
> >
> > Voorbeeld:
> > Ik zoek de perl makefile parser.
> > | $ aptitude search perl makefile | wc -l
> > | 2567
> > | $ aptitude search perl makefile parser | wc -l
> > | 2615
> >
> > Wat moet ik doen, zodat aptitude search foo EN bar zoekt,
> > i.p.v. van foo OF bar ?
> >
> > > And is there a policy on top-posting vs. bottom-posting?
> > Yes.
>
> Hoi,
> 
> Ik denk dat je de search string tussen quotes moet zetten, zodat aptitude
> het niet als twee aparte search queries ziet ziet.
> 
> Bijvoorbeeld:
> 
> aptitude search "foo bar" (and)
> aptitude search "foo | bar" (or)
> 
> Hoop dat het werkt,

Eens kijken ...
| $ aptitude search "perl makefile" | wc -l
|    2
| $ aptitude search "perl makefile"
| i A libmakefile-dom-perl      - Perl DOM implementation for Makefiles   
| i  libmakefile-parser-perl     - simple Perl Makefile parser        

Helemaal fantastisch! Dank je wel.
Wat kan Linux tot verrassend eenvoudig zijn.


> Tijmen van der Burgt

Groeten
Geert Stappers
-- 
> And is there a policy on top-posting vs. bottom-posting?
Yes.


Reply to: