[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: aptitude search foo barHoi,

Ik denk dat je de search string tussen quotes moet zetten, zodat aptitude het niet als twee aparte search queries ziet ziet.

Bijvoorbeeld:

aptitude search "foo bar" (and)
aptitude search "foo | bar" (or)

Hoop dat het werkt,
Tijmen van der Burgt

2011/3/18 Geert Stappers <stappers@stappers.nl>
Hoi,

Met behulp van `aptitude search foo` vind ik snel genoeg packages
die "foo" kunnen.

Soms zijn dat heel veel packages. En dan doe ik
 aptitude search foo bar
met de verwachting dat dan packages gevonden worden
waar alleen "foo" EN "bar" in de beschrijving voorkomt.

Het resultaat is helaas dat ik nog meer packages te zien krijg.

Voorbeeld:
Ik zoek de perl makefile parser.
| $ aptitude search perl | wc -l
| 2566
| $ aptitude search perl makefile | wc -l
| 2567
| $ aptitude search perl makefile parser | wc -l
| 2615
| $ aptitude search perl | grep -i makefile
| i A libmakefile-dom-perl            - Perl DOM implementation for Makefiles
| i   libmakefile-parser-perl         - simple Perl Makefile parser
| p   libtest-prereq-perl             - Perl module to check if Makefile.PL has th


Wat moet ik doen, zodat aptitude search foo EN bar zoekt,
i.p.v. van foo OF bar ?Groeten
Geert Stappers
--
> And is there a policy on top-posting vs. bottom-posting?
Yes.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-dutch-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: