[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Load vraagjeOn Sat, Feb 19, 2011 at 03:35:35PM +0100, Eric wrote:
> Hoi,
> 
> Ik heb een vraag over de definitie van "load" zoals die in het uptime
> commando verschijnt. Op dit moment loopt op mijn (squeeze) debian systeem
> al bijna een uur een berekening die 4 threads vol bezighoudt (het is een
> quad-core machine). Met het ps commando zie ik
> 
> $ ps -ueric -o pid,ppid,%cpu,vsz,rss,%mem,bsdtime,cmd
> 
>  PID PPID %CPU  VSZ  RSS %MEM  TIME CMD
> 12704 12703 377 522404 477436 11.5 220:06 /home/eric/bin/elmfract F137n_r1.in
> ...
> 
> Met top:
> 
> $ top
> top - 15:22:31 up 3:26, 4 users, load average: 0.07, 0.08, 0.19
> Tasks: 168 total,  1 running, 167 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
> Cpu(s): 97.6%us, 0.7%sy, 0.0%ni, 1.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
> Mem:  4148432k total, 1581340k used, 2567092k free,  36612k buffers
> Swap: 7815580k total,    0k used, 7815580k free,  645888k cached
> 
>  PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND
> 12704 eric   20  0 510m 466m 1728 S 392 11.5 239:26.64 elmfract
> ...
> 
> En uptime zegt
> 
> $ uptime
> 15:23:44 up 3:27, 4 users, load average: 0.11, 0.09, 0.18
> 
> Opvallend is dat ps het cpu-gebruik van "elmfract" lager inschat dan top.
> Verder is de "load" bijna niks, terwijl mijn system monitor applet in het
> gnome-panel beweert dat de machine volledig bezig is. Een paar kernels geleden
> gaf de load een getal te zien in de buurt van de 4 (iets minder). Als er dan zo'n
> lage load te zien was terwijl de berekening nog liep, betekende dat hij aan het
> swappen was en inderdaad bijna geen cpu meer besteedde aan de berekening.
> Nu betekent het voor mij in ieder geval weinig.
> 
> Enig idee?

'load' is zo iets als "wachtrij", het zegt niets over swappen.

Wat er geconstateerd wordt, is dat het er nu nauwlijks een wachtrij is.


Groeten
Geert Stappers
-- 
> And is there a policy on top-posting vs. bottom-posting?
Yes.


Reply to: