[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: duo geluidskaartenHoi Henk,

ja, dat was de truc. Ze zijn nu van plaats verwisseld.
Morgen weer eens verder en kijken of er ook geluid uit komt.
Bedankt

Jeroen


On 06-01-11 21:28, henk van ballegooijen wrote:
Op 06-01-11 20:15, Jeroen Veer schreef:
Hallo,

Ik heb in mijn debian squeeze systeem (CLI-only) twee geluidskaarten zitten.
Deze worden beide gevonden

aplay -l geeft:
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: I82801AAICH [Intel 82801AA-ICH], device 0: Intel ICH [Intel 82801AA-ICH]
 Subdevices: 1/1
 Subdevice #0: subdevice #0
card 1: DMX6Fire [TerraTec DMX6Fire], device 0: ICE1712 multi [ICE1712 multi]
 Subdevices: 1/1
 Subdevice #0: subdevice #0

en ook cat /proc/asound/cards geeft:
 0 [I82801AAICH  ]: ICH - Intel 82801AA-ICH
           Intel 82801AA-ICH with AD1881 at irq 11
 1 [DMX6Fire    ]: ICE1712 - TerraTec DMX6Fire
           TerraTec DMX6Fire at 0x18c0, irq 11

alsa-mixer ziet ook beide kaarten.

Nu wil ik het geluid van mn MPD naar m'n Terratec sturen (en vandaar digitaal naar de huiskamer) ipv de onboard intel.

in mod.conf staat:
music_directory    "/data/MMedia/MP3"
playlist_directory  "/data/MMedia/MP3/00_playlists"
db_file      "/var/lib/mpd/tag_cache"
log_file    "/var/log/mpd/mpd.log"
error_file    "/var/log/mpd/errors.log"
pid_file    "/var/run/mpd/pid"

state_file    "/var/lib/mpd/state"

user              "mpd"

bind_to_address         "192.168.1.100"

audio_output {
    type          "alsa"
    name          "My ALSA Device"
#    device         "hw:0,0"   # optional
#    format         "44100:16:2" # optional
}
mixer_type           "alsa"
mixer_device          "default"
mixer_control          "PCM"


Wijzigen van het output device naar hw:1,0 werkt niet, stuurt nog steeds de intel aan.

Hoe kan ik dit wijzigen?
Kan ik de volgorde waarin de audio devices worden toegewezen beinvloeden, zodat de Terratec de default wordt?

Bedankt voor het meedenken.

Jeroen

De driver voor de Intel geluidskaart is snd-intel8x0 ?
Hiervan uitgaande zou je kunnen proberen om in:
/etc/modprobe.d/alsa-base.conf
de regel:

options snd-intel8x0 index=-2

toe te voegen.
Als het goed is zou dan de Terratec kaart index 0 moeten krijgen.

groeten,

Henk.

--
Jeroen Veer
jeroen@schrijverke.info

Kantoorgracht 73A
2611 Delft


Reply to: