[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: update-rc.d vraagjeOn Fri, Dec 03, 2010 at 01:48:02PM +0100, Winfried Tilanus wrote:

|| On 12/03/2010 12:52 PM, Vincent Zweije wrote:

|| > Zo heb ik bijvoorbeeld in /etc/init.d/firewall:
|| > 
|| >   ### BEGIN INIT INFO
|| >   # Provides:     firewall
|| >   # Required-Start:  $network
|| >   # Required-Stop:
|| >   # Default-Start:   S
|| >   # Default-Stop:   0 6
|| >   # Short-Description: Firewall rules
|| >   # Description:    Set up the iptables firewall rules in the kernel
|| >   # X-Start-Before:  $networking
|| >   # X-Stop-After:   $networking
|| >   ### END INIT INFO
|| 
|| iptables en ip6tables kunnen prima regels toevoegen voor interfaces die
|| nog niet bestaan. Dus kan je, als je geen fancy dingen doet in je
|| firewall script als loggen of zaken die in /usr staan aanroepen,
|| "Required-Start:" leeg laten. Dat levert bij mij (op mijn laptop) op dat
|| de firewall op 01 terecht komt. Werkt prima, en dat is een heel
|| comfortabele plaats voor een paranoïde firewall freak als ik... ;-)

Ik had dat al eens vernomen maar niet uitgeprobeerd. Firewall regels
zijn voor mij niet zo essentieel: voornamelijk netblock regels om niet
zo vreselijk veel hack attacks in mijn syslog te krijgen.

Voor de paranoïde sysadmin is eerder zeker beter.

Ciao.                             Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: