[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hardware ervaringenOn Thu, Nov 25, 2010 at 12:16:02PM +0100, Paul van der Vlis wrote:

|| Vincent Zweije schreef:

|| > Ik heb wel eens te nieuwe hardware gehad, waarbij je dan bijvoorbeeld
|| > de X server handmatig moest gaan tweaken of een unstable/development
|| > versie moest installeren.

|| > Anders dan dat, eigenlijk nooit echt een probleem gehad.
||
|| Dat verbaast me eigenlijk. Misschien bestudeer je de specs van te voren
|| goed, of hoor je wat een ander kocht?

N=3. Ik koop niet zo vaak nieuwe hardware. :-D

Ciao.                           Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: